tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

   Nabór

   Zarządzenia kierownika GOPS

   Zapytania ofertowe

   Nasza kadra

O nas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach jest jednostką organizacyjną powołaną przez Radę Gminy w Kolbudach w celu realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1876), oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 

Obszarem działania GOPS jest teren gminy Kolbudy.

Przejdź do wszystkich aktualności >>

Pomoc dla obywateli Ukrainy

 

Sprawdź wszystkie formy pomocy, z których mogą skorzystać obywatele Ukrainy, przebywający aktualnie na terenie Polski >>

Pomoc społeczna

 

Wybierz obszar, w zakresie którego potrzebujesz nieodpłatnej pomocy i poznaj szczegóły świadczonych porad.

   Telefon zaufania

   Pomoc dla rodzin uzależnionych

   Pomoc prawna i mediacje

   Pomoc psychologiczna

   Ochrona praw obywatelskich

   Pomoc dla niepełnosprawnych

   Prawo podatkowe

   Prawo finansowe i ubezpieczenia

26 lutego 2024
Przekazujemy szczegółowe warunku otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na świadczeniu usług w mieszkaniach
08 lutego 2024
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do naszego Ośrodka, dotyczącymi osób przedstawiających się jako przedstawiciele gminy i oferujących pośrednictwo w realizacji formalności
01 lutego 2024
Gmina Kolbudy informuje, że na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 pozyskała dofinansowanie w wysokości 89 125,05
26 stycznia 2024
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach zachęca mieszkańców Gminy Kolbudy w wieku 60 lat i więcej, a także osoby niepełnosprawne do skorzystania
22 stycznia 2024
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. przywrócono dodatek
16 stycznia 2024
Informujemy, że Gminie Kolbudy przyznano dotację w wysokości 534 385,39 zł w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby

Sprawdź szczegóły  

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolbudy

 

Dodatek

osłonowy

 

Opieka

wytchnieniowa

 

Asystent

osobisty

 

Program Czyste

Powietrze

 

Odpady

komunalne


Refundacja

podatku VAT

 

Świadczenia

500+

 

Fundusz

alimentacyjny

 

Świadczenia

rodzinne

 

Stypendia

szkolne


Centrum Integracji Społecznej

 

Dodatek

mieszkaniowy

 

Wsparcie osób

i rodzin

Programy zewnętrzne


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach jako jednostka organizacyjna realizuje zadania pomocy społecznej zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę oraz zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy Kolbudy.

 

GOPS działa na terenie gminy Kolbudy na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady Gminy Kolbudy, zarządzeń Wójta Gminy Kolbudy, statutu ośrodka oraz zarządzeń kierownika GOPS Kolbudy.

 

Działalność GOPS jest finansowana w zakresie zadań własnych gminy ze środków budżetu Gminy Kolbudy, natomiast w zakresie zadań zleconych ze środków budżetu państwa. Planowanie i realizacja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl