tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

Masz dodatkowe pytania?

 

Skontaktuj się z nami:

Sprawdź również:

   Wzory wniosków

​​​​​​​   Klauzule zgody

​​​​​​​   RODO

​​​​​​​   Wniosek o obiady

​​​​​​​   Wniosek

Znajdujesz się w obszarze:

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Punkt informacyjno-doradczy Wojewody Pomorskiego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym

 

 • Dla kogo: dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 23 lutego 2022 r. , a także obywateli krajów trzecich, którzy wjechali na terytorium Polski z Ukrainy i chcą uregulować status pobytowy

 • W czym pomagamy: w zagadnieniach prawnych i procedurach administracyjnych związanych z legalizacją pobytu w Polsce

 • Adres: Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 („Zieleniak”)

 • Godziny otwarcia: od godz. 8 do 16 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek), od godz. 8 do 18 (wtorek)

 • Infolinia: 58 30 77 160 i 59 84 68 522 (dodatkowa infolinia dla osób mieszkających w Słupsku i okolicach)

 • e-mail: ukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl

 

 

Legalność pobytu

 

Na mocy przepisów Rady Unii Europejskiej, na terenie UE, legalnie do czasu możliwości powrotu do kraju pochodzenia w bezpiecznych i trwałych warunkach mogą przebywać:

 

 • obywatele Ukrainy mieszkający w Ukrainie przed 24 lutego 2022 r.,

 • bezpaństwowcy lub obywatele innych państw, którzy korzystali z ochrony międzynarodowej w Ukrainie

 • członkowie rodzin tych osób

 

Podstawa prawna: decyzja wykonawcza 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

 

Na mocy przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

 

 • przepisy pozwalają na legalny pobyt w Polsce (aktualnie do 24 sierpnia 2023 r.), wykonywanie legalnej pracy oraz uprawniają do posiadania dokumentu elektronicznego

 

Uwaga! Rozwiązania prawne mogą się zmienić. Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji.

 

 

Numer PESEL i Profil Zaufany

 

Jeżeli nie posiadasz nadanego polskiego numeru PESEL oraz profilu zaufanego – złóż wniosek!

 

Jak otrzymać numer PESEL?

 

 • idź do dowolnego urzędu miasta lub gminy

 • wypełnij i podpisz wniosek

 • złóż odciski linii papilarnych

 • odbierz potwierdzenie złożenia wniosku

 

Co jest potrzebne:

 

 • wniosek (zawiera m.in.: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo, datę wjazdu do Polski, ukraiński numer identyfikacyjny - jeśli posiadasz).

 • dokument tożsamości i dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku (ewentualnie)

 • zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (takie samo jak do dowodu osobistego czy paszportu).

 

Pamiętaj! Uzyskanie numeru PESEL jest bezpłatne.

 

Jak uzyskać profil zaufany?

 

 • idź do dowolnego urzędu miasta lub gminy, np. tego w którym złożyłeś wniosek o numer PESEL

 

Co jest potrzebne:

 

 • sprawny telefon komórkowy z numerem polskiego operatora (musisz być wyłącznym użytkownikiem tego numeru)

 • adres poczty e-mail, której używasz

 

 

DIIA.PL – elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy

 

Osoba przebywająca legalnie na terytorium Polski (na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), posiadająca numer PESEL oraz profil zaufany może skorzystać z aplikacji mObywatel i dokumentu elektronicznego Diia.pl.

 

Dokument Diia.pl - spełnia rolę dokumentu pobytowego służącego, wraz z ważnym dokumentem podróży, do przekraczania granicy zewnętrznej UE.

 

Aplikacja mObywatel jest bezpłatna. Jej wydawcą jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Można ją pobrać w oficjalnych sklepach App Store i Google Play.

 

Jak korzystać z aplikacji mObywatel i dokumentu Diia.pl?

 

 • zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji

 • aktywuj aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego

 • jeśli zapomniałeś hasła do profilu zaufanego, możesz go odzyskać podając swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail

 • więcej informacji: https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/ua

 

 

Szukasz pomocy i wsparcia?

 

Chcesz wiedzieć więcej – zadzwoń:

 

 • 58 30 77 160 (infolinia dla osób mieszkających w województwie pomorskim)

 • 59 84 68 522 (dodatkowa infolinia dla osób mieszkujących w Słupsku lub jego okolicach)

 

Chcesz wiedzieć więcej – przyjdź:

 

 • do punktu informacyjno-doradczego Wojewody Pomorskiego – Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 („Zieleniak”)

 • godziny otwarcia punktu: od godz. 8 do 16 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek), od godz. 8 do 18 (wtorek)

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dziećmi, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 w/w ustawy, przysługują świadczenia rodzinne odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U z 2024 r. poz. 167 ze zm.), z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

 

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, prawo do świadczeń rodzinnych, ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel ten został wpisany do rejestru Straży Granicznej, a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – również dziecko zostało wpisane do tego rejestru. Wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych zawiera numer PESEL wnioskodawcy oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – numer PESEL dziecka oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy.

 

Jeżeli obywatel Ukrainy przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 28 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki.

Świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach informuje, że obywatele Ukrainy mieszkający na terenie gminy Kolbudy, którzy przybyli do Polski po dniu 24 lutego 2022 r., i którym nadany został nr PESEL są uprawnieni do świadczeń pomocy społecznej w formie pieniężnej i niepieniężnej.

 

Obecnie można składać wnioski o jednorazowy zasiłek pieniężny w wysokości 300,00 zł na osobę. 

 

Do wniosku prosimy dołączyć podpisaną klauzulę zgody, klauzulę informacyjną RODO oraz pomoc doraźną w formie zasiłku na zakup gorącego posiłku dla dziecka w szkole lub w przedszkolu.

 

Powyższe wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1. Inne formy pomocy rozpatrywane są indywidualnie.

 

Jednocześnie informujemy, że wypłata świadczeń wychowawczych 800+ w kwocie 800,00 zł /msc na dziecko od dnia 01.01.2022 r. realizowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmowane są przez ZUS wyłącznie w formie elektronicznej. Wymagane jest posiadanie numeru konta bankowego.

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl