tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

Masz dodatkowe pytania?

 

Skontaktuj się z nami:

Sprawdź również:

​​​​​​​   Wniosek

Znajdujesz się w obszarze:

Kolbudzkie świadczenie - odpady komunalne

Od dnia 01.01.2022 r. ustanowiono „Kolbudzkie świadczenie w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi” dla rodzin dwuosobowych oraz gospodarstw jednoosobowych zamieszkałych na terenie gminy Kolbudy.

 

Mieszkańcy jedno i dwuosobowych gospodarstw domowych, dla których opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią zbyt duże obciążenie, mogą nadal korzystać z finansowego wsparcia gminy. Możliwość taką daje przyjęte Uchwałą Rady Gminy Kolbudy Nr XXXVII/311/21 „Kolbudzkie świadczenie w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

 

 

Osobami uprawnionymi do uzyskania Świadczenia są osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące kryteria:

 

  • są właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbudy,
  • prowadzą jedno lub dwuosobowe gospodarstwo domowe, w którym zużycie wody nie przekracza 8 metrów sześciennych miesięcznie,
  • złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub otrzymali decyzję określającą wysokości tej opłaty
  • uiszczają w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami, nie posiadają zaległości z tego tytułu, zbierają odpady w sposób selektywny,
  • nie otrzymują dodatku mieszkaniowego,
  • nie otrzymują świadczenia pieniężnego z „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Kolbudy w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”.

 

Wysokość wsparcia dla właścicieli nieruchomości spełniających powyższe kryterium uzależniona jest od zużycia wody w gospodarstwie domowym.

 

Pomoc finansowa w ramach Kolbudzkiego Świadczenia udzielana jest na wniosek, do którego dołączyć należy dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania wsparcia m.in.  kopię trzech ostatnich faktur dokumentujących zużycie wody w gospodarstwie domowym.

Świadczenie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach.

 

Szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach pod numerem telefonu 58 682 72 89 wew. 10.

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl