tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

Masz dodatkowe pytania?

 

Skontaktuj się z nami:

Sprawdź również:

Znajdujesz się w obszarze:

Przemoc w rodzinie / Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolbudy

 

83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1

 

Poniedziałek: 7:30 - 17:00

Wtorek: 7:30 - 15:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:00
Piątek: 7:30 - 15:00

 

tel. 58 692 07 37

 

W związku z wytycznymi ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gminy mają obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W związku z powyższym w gminie Kolbudy został stworzony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023.

 

Program ten skierowany jest w szczególności do ofiar przemocy w rodzinie (w tym: dzieci, współmałżonków, partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych), sprawców przemocy w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli instytucji pracujących z dziećmi (nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni, policjanci, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, pracownicy służby zdrowia, księża) oraz innych podmiotów, które realizując swoje zadania mogą zetknąć się z problemem przemocy w rodzinie.

 

Realizatorami Programu są jednostki samorządu terytorialnego przy współpracy z innymi podmiotami, organizacjami pozarządowymi oraz kościołem i związkami wyznaniowymi.

 

 

Skład zespołu interdyscyplinarnego:

 

Na mocy Uchwały NR IV/20/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 31 stycznia 2011r. oraz Zarządzenia NR 76/2022 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 15 czerwca 2022 r. (z późn. zm.) został powołany Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolbudy.

 

 

 • Monika Krzykwa – przewodniczący Zespołu, specjalista pracy socjalnej
 • Justyna Ludwikowska-Sielska – zastępca przewodniczącego Zespołu, asystent rodziny
 • Małgorzata Paszke - Swicka – sekretarz Zespołu, starszy pracownik socjalny
 • Anna Raczak - GKPiRPAiPN, psycholog
 • Tomasz Graban - kurator sądowy
 • Joanna Włodarska - Pasierb – kurator zawodowy
 • Tomasz Gmys – przedstawiciel Policji
 • Mateusz Sarnowski - przedstawiciel Policji
 • Dariusz Flak - przedstawiciel Policji
 • Anna Koziara - ZKiW w Lublewie Gdańskim, nauczyciel
 • Jolanta Kaminiecka - ZKiW w Lublewie, pedagog
 • Marta Bulińska - Biskup - ZKiW w Lublewie, pedagog
 • Hanna Klamrowska - ZKiW w Kolbudach, pedagog
 • Aleksandra Naderza - ZKiW w Kolbudach, pedagog
 • Elżbieta Iwanek - ZKiW w Bielkówku, pedagog
 • Klaudia Prawdzik - ZKiW w Bielkówku, pedagog
 • Anna Kamińska - Szkoła Podstawowa w Pręgowie, pedagog
 • Barbara Krupa - Szkoła Podstawowa w Kowalach, pedagog
 • Paulina Wąsowicz - Szkoła Filialna w Buszkowach, pedagog
 • Tadeusz Wysocki - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, lekarz

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl