Treść zapytania

   Zarządzenie Kierownika GOPS

   Szczegółowe warunki

Warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku

z dnia 26 lutego 2024r.

 

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na świadczeniu usług w mieszkaniach treningowych osobom zagrożonym umieszczeniem w instytucjach opieki całodobowej w okresie od dnia 1.04.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zapytanie ofertowe o cenę

z dnia 14 grudnia 2023r.

 

W sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, dostosowanych do potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Kolbudy.

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

   Treść zapytania

   Treść zapytania

Zapytanie ofertowe o cenę

z dnia 6 grudnia 2023r.

 

Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych (mężczyzn i kobiet) w schronisku dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem stałe zameldowania jest gmina Kolbudy.

Zapytanie ofertowe o cenę

z dnia 6 grudnia 2023r.

 

Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych (mężczyzn i kobiet) w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem stałe zameldowania jest gmina Kolbudy.

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

Masz dodatkowe pytania?

 

Skontaktuj się z nami:

Sprawdź również:

Znajdujesz się w obszarze:

Zapytania ofertowe

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl