tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

   Wzory wniosków

​​​​​​​   Klauzule zgody

​​​​​​​   RODO

​​​​​​​   Wniosek o obiady

​​​​​​​   Wniosek

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy

   Wzory wniosków o świadczenia rodzinne

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

Masz dodatkowe pytania?

 

Skontaktuj się z nami:

Sprawdź również:

   Klauzule zgody

   Klauzula informacyjna

   Wniosek

Czyste Powietrze

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze wraz z załącznikami.

   Oświadczenie o sytuacji bytowej

   Oświadczenie o stanie majątkowym

   Oświadczenie o dochodzie jednorazowym

   Zaświadczenie o dochodach

   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

   Wniosek o pomoc

   Zaświadczenie

   Regulamin

   Zaświadczenie lekarskie

   Wniosek

   Załączniki do wniosku

   Wniosek

   Wniosek

Znajdujesz się w obszarze:

Materiały do pobrania

Start  >  Serwis  >  Do pobrania

   Oświadczenie

   Zaświadczenie

   Klauzule zgody

   Zaświadczenie do zakładu pracy

   Oświadczenie dla zarządcy

   Deklaracja o dochodach

   Wniosek

Świadczenia rodzinne

Oświadczenie majątkowe

Zaświadczenie o dochodzie jednorazowym

Dodatek mieszkaniowy

 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz zaświadczenie o wysokości dochodów w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ( Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 14 września 2010 r. (Dz. U. nr 183, poz. 1234) od 1 stycznia 2012 r. osoby ubiegające się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka będą zobowiązane do wniosku dołączyć zaświadczenie lekarskie.

Fundusz alimentacyjny

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego) można pobrać ze stron internetowych MRPiPS w ramach projektu Emp@tia (wnioski są dostępne zarówno w formacie *.pdf do wydruku i wypełnienia ręcznego jak i aktywne do wypełnienia elektronicznie):

Zasiłek rodzinny

 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne) można pobrać ze stron internetowych MRPiPS w ramach projektu Emp@tia (wnioski są dostępne zarówno w formacie *.pdf do wydruku i wypełnienia ręcznego jak i aktywne do wypełnienia elektronicznie):

Wnioski do pomocy społecznej

Informujemy, że wnioski można składać elektronicznie poprzez system Empatia (www.empatia.mpips.gov.pl >>) lub poprzez bankowość elektroniczną.

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl