tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

Masz dodatkowe pytania?

 

Skontaktuj się z nami:

Sprawdź również:

​​​​​​​   Treść uchwały

UCHWAŁA NR LXIII/497/23 RADY GMINY KOLBUDY

z dnia 27 czerwca 2023 r.

 

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

​​​​​​​   Treść uchwały

UCHWAŁA NR LXII/488/23 RADY GMINY KOLBUDY

z dnia 30 maja 2023 r.

 

w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 w Gminie Kolbudy

​​​​​​​   Treść uchwały

UCHWAŁA NR LVII/457/23 RADY GMINY KOLBUDY

z dnia 31 stycznia 2023 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/18 Rady Gminy Kolbudy z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

​​​​​​​   Treść uchwały

UCHWAŁA NR LVII/456/23 RADY GMINY KOLBUDY

z dnia 31 stycznia 2023 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/18 Rady Gminy Kolbudy z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

​​​​​​​   Treść uchwały

Znajdujesz się w obszarze:

Uchwały Rady Gminy

Uchwała nr XXXIII/276/21

z dnia 25.05.2021 r.

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolbudy na lata 2021-2030

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl