Zarządzenie Kierownika GOPS

   Szczegółowe warunki

Zarządzenie nr 1/2024

z dnia 7 marca 2024r.

 

W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20023r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na członków Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

Masz dodatkowe pytania?

 

Skontaktuj się z nami:

Sprawdź również:

​​​​​​​   Zarządzenie

​​​​​​​   Zarządzenie

​​​​​​​   Zasady postępowania

​​​​​​​   Zarządzenie

​​​​​​​   Zarządzenie

​​​​​​​   Zarządzenie

​​​​​​​   Regulamin

​​​​​​​   Zarządzenie

​​​​​​​   Zarządzenie

Znajdujesz się w obszarze:

Zarządzenia kierownika GOPS

Kodeks etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach:

Zarządzenie nr 2/2021

z dnia 24 lutego 2021r.

 

w sprawie zasad postępowania w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia wirusem COVID-19

Zarządzenie nr 9/2021

z dnia 30 lipca 2021r.

 

w sprawie nadania "Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach"

Zarządzenie nr 6/2019

z dnia 19 grudnia 2019r.

 

w sprawie skrócenia czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach

Zarządzenie nr 7/2019

z dnia 19 grudnia 2019r.
 
w sprawie ustalenia nominalnego czasu pracy w roku 2020

Zarządzenie nr 13/2020

z dnia 18 grudnia 2020r.
 
w sprawie ustalenia nominalnego czasu pracy w roku 2021

Zarządzenie nr 4/2021

z dnia 31 marca 2021r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2020 Kierownika GOPS Kolbudy z dnia 18.12.2020 r. w sprawie ustalenia nominalnego czasu pracy w roku 2021 roku

Zarządzenie nr 15/2021

z dnia 23 grudnia 2021r.

 

w sprawie ustalenia nominalnego czasu pracy w roku 2022

Zarządzenie nr 7/2021

z dnia 30 kwietnia 2021r.

 

w sprawie przyjęcia "Regulaminu świadczenia usługi indywidualnego transportu door-to-door w gminie Kolbudy" w ramach konkursu grantowego finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl