tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

08 maja 2024
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach poszukuje osób do pracy w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024. Zapraszamy do
02 kwietnia 2024
Przypominamy, że wnioski na dodatek osłonowy przyjmujemy do 30 kwietnia 2024 roku. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.
18 października 2023

FUNDACJA WOLNOŚĆ i DEMOKRACJA zaprasza uchodźców wojennych z Ukrainy z Kartą Polaka do udziału w projekcie „POMOC POLAKOM Z UKRAINY” w 2023r.

Z projektu mogą skorzystać posiadacze Karty Polaka i członkowie ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji.

 

Pod warunkiem, że z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy przybyli do Polski po 01.01.2023 r. (także Ci, którzy wyjechali z Ukrainy po 24 lutego 2022, ale nie otrzymali pomocy w projekcie w 2022 roku i przebywają w Polsce po 1 stycznia 2023 r.)

 

W ramach projektu można otrzymać:

 

  • refundację kosztów tłumaczenia dokumentów
  • refundację kosztów transportu (m.in. okresowe bilety na komunikację miejską, w celu dojazdu do szkoły, do pracy, do lekarza)
  • refundację kosztów uzyskania państwowego certyfikatu języka polskiego
  • refundację kosztów ewakuacji
  • bezpłatne podręczniki do nauki języka polskiego „RAZ, DWA,TRZY I PO POLSKU MÓWISZ TY!” tomy I-V.
  • konsultacje indywidualne w kwestiach administracyjno-pobytowych (np. świadczeń socjalnych dla uchodźców, wyrobienie Karty Polaka, karty pobytu, obywatelstwa itp.)

 

Szczegóły dotyczące możliwości udziału w projekcie, sposobu składania wniosków oraz indywidualne konsultacje - udzielane są w języku polskim i ukraińskim od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 pod numerami infolinii: +48 518 254 853 oraz +48 519 023 817,
bądź mailowo: ukrainapomoc@wid.org.pl

 

Fundacja Wolność i Demokracja znajduje się pod adresem: Al. Jerozolimskie, 30/14, 00-024 Warszawa.

 

Informacje na temat projektu dostępne są na stronie: www.wid.org.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl