tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

17 czerwca 2024
Fundacja „STOP WYKLUCZENIU” wraz z Partnerem Projektu Wojciech Miłosz Biuro Projektów Europejskich informuje, że realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt pn. „Wyznacz
17 czerwca 2024
Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia zaprasza wszystkich potrzebujących do korzystania z BEZPŁATNEJ infolinii, obsługiwanej przez studentów psychologii. Nr infolinii to: 500 02
18 kwietnia 2023

Przyznanie środków z Funduszu Solidarnościowego: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa’ 2023

Gmina Kolbudy otrzymała w 2023 roku środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego dla programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa’ – edycja 2023.

 

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

 

Gmina Kolbudy w 2023 r. otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 z przeznaczeniem na zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 

Kwota dofinansowania dla Gminy Kolbudy wynosi 208 860,30 zł.

Celem dofinansowania jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników programu.

 

Program daje możliwość zwiększenia szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

 

Program ma zapewnić wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie świadczone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. W Programie zostały określone również limity dotyczące godzin asystentury. Rodzaj i zakres godzinowy asystentury uzależniony będzie od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

 

 

Program „Opieka wytchnieniowa”

 

Gmina Kolbudy w 2023 r. otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

 

Kwota dofinansowania dla gminy Kolbudy wynosi 67 532,49 zł.

 

Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie

 

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki i zapewnienie czasu na odpoczynek

  • i regenerację.

 

Realizacja programu na terenie gminy Kolbudy w 2023 roku przyczyni się do zwiększenia dostępności do tego rodzaju wsparcia i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym. W Programie zostały określone również limity dotyczące godzin usług opieki wytchnieniowej. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej uzależniony będzie od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl