tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

02 lipca 2024
Informujemy, że od dnia 1 lipca 2024 r. za pośrednictwem portalu Emp@tia oraz skrzynki e-Puap można składać wnioski o ustalenie prawa do
17 czerwca 2024
Fundacja „STOP WYKLUCZENIU” wraz z Partnerem Projektu Wojciech Miłosz Biuro Projektów Europejskich informuje, że realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt pn. „Wyznacz
17 czerwca 2024

Weź udział w projekcie "Wyznacz własny kurs" - zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 

Fundacja „STOP WYKLUCZENIU” wraz z Partnerem Projektu Wojciech Miłosz Biuro Projektów Europejskich informuje, że realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt pn. „Wyznacz własny kurs”, projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2025 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 68 [40kobiet/28mężczyzn] osób dorosłych bez zatrudnienia, dotkniętych/zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym lub biernych zawodowo, w tym minimum 28 [16kobiet/12mężczyzn] osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących w województwie pomorskim, na obszarach charakteryzujących się ponadprzeciętnym poziomem wykluczenia społecznego tj. gminy: Lubichowo, Pelplin, Smętowo Graniczne oraz będących jednocześnie obszarami OSI: Osieczna, Morzeszczyn, Gniew, Ryjewo, Prabuty, Gardeja.

 

Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

 

  • Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji.

  • Grupowe treningi kompetencji społecznych.

  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne.

  • Indywidualne poradnictwo prawne.

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu.

  • Szkolenia zawodowe.

  • Staże.

  • Indywidualne pośrednictwo pracy.

  • Indywidualny mentoring.

 

Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej https://fundacjastopwykluczeniu.pl/ także pod nr tel. +48 575868701 (osoba do kontaktu - Małgorzata Łucka).

 

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl