tel. 58 682 72 89

gops@gopskolbudy.pl

  Telefon zaufania

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

04 kwietnia 2024
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach poszukuje osób do pracy w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024. Zapraszamy do
02 kwietnia 2024
Przypominamy, że wnioski na dodatek osłonowy przyjmujemy do 30 kwietnia 2024 roku. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.
07 marca 2024

Zapraszamy do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej!

Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

 

1. Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu.

 

2. Nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

 

3. Naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą.

 

4. Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnym.

 

 

 

 

 

UCZESTNICY CIS

 

Potencjalnymi uczestnikami CIS mogą być następujące grupy osób:

 

  • osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
  • osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
  • osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego
  • osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
  • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

 

 

Centrum Integracji Społecznej ma swoją siedzibę w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Westerplatte 5.

Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. 571-206-254 lub w siedzibie GOPS w godzinach pracy Ośrodka.

 

 

 

foto: Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim TPBA Koło Gdańskie / Facebook

83-050 Kolbudy
ul. Staromłyńska 1

Adres e-mail:
gops@gopskolbudy.pl

tel. 58 682 72 89

fax. 58 692 09 92

Godziny pracy:  Poniedziałek 7:30 - 17:00  /  Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00  /  Środa 7:30 - 15:30

Programy zewnętrzne

Pomoc społeczna

Serwis

Ośrodek

Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 1, (83-050) Kolbudy, NIP: 5932269921, REGON: 192471236, tel. kontaktowy: 58 682 72 89, e-mail: gops@gopskolbudy.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Realizacja: Plutowski.pl